15 juli
/ poetry

gesloten boek voldongen feit
in wezen een wezen wezenloos zonder bestemming
geen besef van wat kon zijn en ooit was
maar dat ben ik niet

je loopt te dwalen
je denkt dat niemand je ziet
je bent doorzichtig

een leegte die barst
gaat niet weg houdt nooit op
peilloos omgekeerd en vol

voor HO

/